Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - DEJAN PENKO

24.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 24. 6. 2020 ob 15.30 uri  bo

 

 

DEJAN PENKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Integracija in aplikacija 3D simulacij plazme v znanstveno-programskem delovnem okolju za ITER

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Leon Kos                  

Somentor:   znanst. sod. dr. Simon D.  Pinches

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Božidar Šarler - predsednik

-      izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek

-      prof. dr. Guido T. A.  Huijsmans                 .

-      doc. dr. Leon Kos – mentor kot pridružen član

-      znanst. sod. dr. Simon D.  Pinches (ITER) – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije Zoom.

(spletni naslov srečanja: https://zoom.us/j/99884848654)

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam