Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA SEVŠEK

10.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 10. 7. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

LUKA SEVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj inovativnih tehnologij inkrementalnega preoblikovanja na visoko-energijskih preoblikovalnih strojih

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

Somentor:  doc.dr. Marko Šimic

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        prof. dr. Niko Herakovič

-        izr. prof. dr. Mirko Ficko (UM, FS)

-        izr. prof. dr. Milan Terčelj (UL, NTF)         .

-        izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – mentor kot pridružen član

-        doc. dr. Marko Šimic – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam