Arhiv obvestil za študente III. stopnje

27. Dnevi slovenske uprave (DSU) - tudi sekcija za študente doktorskega študija vseh članic Univerze v Ljubljani

24.09.2020


O B V E S T I L O

 

Na Fakulteti za upravo 24. in 25. septembra 2020 organizirajo 27. Dneve slovenske uprave (DSU).  Nosilna tema srečanja bo delovanje javnega sektorja po epidemiji COVID-19 (program srečanja se nahaja v priponki).

 

Prvi dan konference, v četrtek, 24. septembra 2020, bo potekala sekcija za študente doktorskega študija vseh članic Univerze v Ljubljani (ki tematsko ne bo vezana na nosilno temo 27. DSU).

 

K sodelovanju pri tej sekciji lepo vabijo doktorske študente Univerze v Ljubljani, da predstavite vaše dosedanje ugotovitve pri delu na doktorski disertaciji, izmenjate izkušnje pri raziskovalnem delu in pridobite poglede drugih na pripravljeno predstavitev. Sekcijo bo vodila prof. dr. Maja Klun s Fakultete za upravo.

 

Za najavo sodelovanja je potrebno do 1. 9. 2020 na e-naslov: dsu@fu.uni-lj.si poslati naslov doktorske disertacije in do 400 besed (brez presledkov) vsebine.

 

Lepo vabljeni k sodelovanju!

 

 

Polona Stare

Služba za odnose z javnostmi
Fakulteta
za upravo, Univerza v Ljubljani

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ŠTEFAN OBID

07.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 7. 9. 2020 ob 9. uri bo kandidat

 

 

Štefan Obid

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Možnosti identifikacije lastnosti hiperelastičnih materialov na podlagi upogibnih testov

 

 

mentor:     doc.dr. Miroslav Halilovič

 

 

komisija:  

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Miha Brojan,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Zgovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - EVA JORDAN

27.08.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 27. 8. 2020 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Eva Jordan

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Rezultati prehoda iz individualne na vitko in agilno proizvodnjo

 

 

mentor:             izr. prof. dr. Janez Kušar

somentor:          prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

komisija:  

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- prof.dr. Marko Starbek,       

- prof.dr. Iztok Golobič,

- prof.dr. Mirko Soković

       

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2020/2021

24.08.2020


Navodila za vpis v višji letnik

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija  

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021 - dopis
Pogodba o izobraževanju - za DRUGI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - za TRETJI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DODATNO LETO - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Izjava o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za DRUGI LETNIK
Izjava o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)
NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ŽIGA AHČIN (v ang. jeziku)

18.08.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 8. 2020 ob 11.00 uri bo

 

 

ŽIGA AHČIN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Numerična in eksperimentalna analiza aktivnih elastokaloričnih regeneratorjev

 

 

Mentor:       doc. dr. Jaka Tušek  

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Andrej Kitanovski – predsednik

-        prof. dr. Iztok Golobič

-        doc. dr. Miha Brojan

-        izr. prof. dr. Kurt Engelbrecht  (DTU, Denmark)   .

-        doc. dr. Jaka Tušek – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - Tomaž Kastelic

28.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 28. 7. 2020 ob 8. uri bo kandidat

 

 

Tomaž Kastelic

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje deformirane oblike brizganega plastičnega izdelka 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

 

komisija:   doc.dr. Miroslav Halilovič,

izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak,

                doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

                

                                                                            Prof. dr. Mitjan Kalin,

                                                                                     dekan

 

 

Datum: 20. 7. 2020

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KATJA KLINAR (v ang. jeziku)

20.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 20. 7. 2020 ob 16.00 uri bo

 

 

KATJA KLINAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba toplotnih stikal in toplotnih diod v sistemih s cikličnim spreminjanjem temperature

(ang.: The application of thermal switches and thermal diodes in a system with cyclical temperature change)

 

 

Mentor:       prof. dr. Andrej Kitanovski                

Somentor:   izr. prof. dr. Ciril Arkar

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Tomaž Katrašnik - predsednik

-        izr. prof. dr. Nenad Miljkovic (Univ. of Illinois, USA)

-        doc. dr. Miguel Muñoz Rojo (Univ. of Twente, Netherlands) .

-        prof. dr. Andrej Kitanovski  - mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Ciril Arkar – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na daljavo preko aplikacije GoToMeeting 

(spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/437650853 )

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA KASTELIC

16.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 16. 7. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

LUKA KASTELIC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija stopnje agresivnosti poliranja z abrazivnim tokom

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Franci Pušavec              

Somentor:   izr. prof. dr. Davorin Kramar

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                                .

-        izr. prof. dr. Franci Pušavec – mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Davorin Kramar - somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA PORENTA

14.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 14. 7. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

LUKA PORENTA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Stabilnost superelastičnih tankostenskih lupin iz materiala z oblikovnim spominom za uporabo v elastokalorični tehnologiji

 

 

Mentor:       doc. dr. Miha Brojan               

Somentor:   doc. dr. Jaka Tušek  

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Jernej Klemenc  - predsednik

-        doc. dr. Miroslav Halilovič

-        izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

-        prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)                .

-        doc. dr. Miha Brojan – mentor kot pridružen član

-        doc. dr. Jaka Tušek  - somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov dr. dela skupaj s Seminarjem II - MIHA FINŽGAR (v ang. jeziku)

10.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 10. 7. 2020 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Finžgar

 

 

predstavil rezultate doktorske disertacije skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Določanje frekvence pulza in njene spremenljivosti iz video posnetkov

(ang: Extraction of pulse rate and its variability from video recordings)

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Primož Podržaj

 

 

 

komisija:  

-  prof.dr. Janez Diaci - predsednik

-  prof.dr. Edvard Govekar

-  Izr.prof.dr. Frédéric Bousefsaf (University of Lorraine, France)          

-  izr.prof.dr. Primož Podržaj-mentor pridružen član

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/328700117).

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev teme doktorske disertacije - ANDREJ ČEBULAR

24.11.2011


V èetrtek, 24.11.2011 ob 16:00 uri bo

 

 

ANDREJ ÈEBULAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Krmiljenje procesa radiofrekvenènega varjenja PVC materialov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Primož Podržaj

 

 

 

Komisija:

 

- doc. dr. Primož Podržaj

- izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

- prof. dr. Janez Diaci

- izr. prof. dr. Maja Atanasijeviæ-Kunc (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.