Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev teme doktorske disertacije - ANDREJ ČEBULAR

24.11.2011


V èetrtek, 24.11.2011 ob 16:00 uri bo

 

 

ANDREJ ÈEBULAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Krmiljenje procesa radiofrekvenènega varjenja PVC materialov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Primož Podržaj

 

 

 

Komisija:

 

- doc. dr. Primož Podržaj

- izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

- prof. dr. Janez Diaci

- izr. prof. dr. Maja Atanasijeviæ-Kunc (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.