Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA PORENTA

14.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 14. 7. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

LUKA PORENTA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Stabilnost superelastičnih tankostenskih lupin iz materiala z oblikovnim spominom za uporabo v elastokalorični tehnologiji

 

 

Mentor:       doc. dr. Miha Brojan               

Somentor:   doc. dr. Jaka Tušek  

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Jernej Klemenc  - predsednik

-        doc. dr. Miroslav Halilovič

-        izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

-        prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)                .

-        doc. dr. Miha Brojan – mentor kot pridružen član

-        doc. dr. Jaka Tušek  - somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam