Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - KATJA KLINAR (v ang. jeziku)

20.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 20. 7. 2020 ob 16.00 uri bo

 

 

KATJA KLINAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba toplotnih stikal in toplotnih diod v sistemih s cikličnim spreminjanjem temperature

(ang.: The application of thermal switches and thermal diodes in a system with cyclical temperature change)

 

 

Mentor:       prof. dr. Andrej Kitanovski                

Somentor:   izr. prof. dr. Ciril Arkar

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Tomaž Katrašnik - predsednik

-        izr. prof. dr. Nenad Miljkovic (Univ. of Illinois, USA)

-        doc. dr. Miguel Muñoz Rojo (Univ. of Twente, Netherlands) .

-        prof. dr. Andrej Kitanovski  - mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Ciril Arkar – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na daljavo preko aplikacije GoToMeeting 

(spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/437650853 )

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam