Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA KASTELIC

16.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 16. 7. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

LUKA KASTELIC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija stopnje agresivnosti poliranja z abrazivnim tokom

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Franci Pušavec              

Somentor:   izr. prof. dr. Davorin Kramar

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                                .

-        izr. prof. dr. Franci Pušavec – mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Davorin Kramar - somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam