Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - DARIA VLAH (v ang. jeziku)

08.10.2020


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 8. 9. 2020 ob 14.00 uri bo kandidatka

 

 

Daria Vlah

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Methodology for topology optimization driven embodiment design

 

 

mentor:     doc.dr. Nikola Vukašinović

 

 

komisija:  

doc.dr. Nikola Vukašinović,                                  

izr.prof.dr. Janez Povh,                                      

prof.dr. Marko Nagode,                                      

prof.dr. Mario Štorga (FSB, Zagreb)

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku, preko Zoom-a.

Spletni naslov: https://zoom.us/j/93182688202

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ DROBNIČ

24.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 24. 9. 2020 ob 14. uri bo kandidat

 

 

Matej Drobnič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv trdih PVD prevlek na obstojnost orodij pri postopkih kriogenega odrezavanja

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Franci Pušavec,

somentor: izr.prof.dr. Miha Čekada (IJS)

 

 

komisija:  

- izr.prof.dr. Franci Pušavec,

- izr.prof.dr. Miha Čekada (IJS),

- prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KLEMEN FERJANČIČ

23.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 23. 9. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Ferjančič

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv strukture grelne površine na izboljšan prenos toplote in kritično gostoto toplotnega toka pri vrenju

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

 

 

 

komisija:   prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Ivan Bajsić,

prof.dr. Janez Diaci            

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MIHA POGAČAR

18.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 18. 9. 2020 ob 8.30 uri bo

 

 

MIHA POGAČAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamskih lastnosti prožnih povezav v eksperimentalnem modalnem podstrukturiranju

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Gregor Čepon

Somentor:   prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janko Slavič – predsednik

-      izr. prof. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)                                     .

-      izr. prof. dr. Gregor Čepon – mentor kot pridružen član

-      prof. dr. Miha Boltežar – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIJA NABERGOJ

14.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

MATIJA NABERGOJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napoved mehanskega odziva spoja pri brizganih termoplastih ojačanih s kratkimi vlakni

 

 

Mentor:       doc. dr. Miroslav Halilovič                 

Somentor:   izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        doc. dr. Miha Brojan

-        izr. prof. dr. Igor Karšaj (FSB, Zagreb)                       .

-        doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Nikolaj Mole – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala na Fakulteti za strojništvo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATEJ SENEGAČNIK (v ang. jeziku)

11.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 11. 9. 2020 ob 8.30 uri bo

 

 

MATEJ SENEGAČNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv laserske ablacije v različnih tekočinah na funkcionalnost kovinskih površin

 

 

Mentor:       izr.prof.dr. Peter Gregorčič

 

 

Komisija:

 

-        izr. prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik

-        izr. prof. dr. Rok Petkovšek

-        prof. dr. Tetsuo Sakka (Kyoto University, Japonska)              .

-        izr.prof.dr. Peter Gregorčič

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na daljavo preko aplikacije Webex:

https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m728f67e85409f6c198d8ccc9f04d4711 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ BOGATAJ

11.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 11. 9. 2020 ob 12. uri bo kandidat

 

 

Matej Bogataj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv geometrijskih nepopolnosti manjših valovnih dolžin na stabilnost lupin

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

komisija:  

- doc.dr. Miha Brojan,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- prof.dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ JAN KOČICA

10.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 10. 9. 2020 ob 10. uri bo kandidat

 

 

Jernej Jan Kočica

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Natančno mikro-procesiranje z visoko prilagodljivimi vlakenskimi laserji

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

 

 

komisija:  

-  izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

-  prof.dr. Janez Diaci,

-  doc.dr. Vid Agrež

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIHA POGAČAR

10.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 10. 9. 2020 ob 11. uri bo kandidat

 

 

Miha Pogačar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled metod dinamskega podstrukturiranja v modalni domeni

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Gregor Čepon

somentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

- izr.prof.dr. Gregor Čepon,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- doc.dr. Miroslav Halilovič

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIHA KODRIČ

10.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 10. 9. 2020 ob 9. uri bo kandidat

 

 

Miha Kodrič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mešanje eksperimentalnih in numeričnih modelov v okviru dinamičnega sklapljanja v frekvenčni domeni

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Gregor Čepon

somentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

- doc.dr. Gregor Čepon,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - SAMO SIMONČIČ

28.11.2011


V ponedeljek, 28. 11. 2011 ob 16. uri bo kandidat

 

 

Samo Simonèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza hitrosti izvajanja algoritma za doloèevanje pomikov pri natanènosti boljši od ene slikovne toèke

 

 

mentor: doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:   doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.