Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - SAMO SIMONČIČ

28.11.2011


V ponedeljek, 28. 11. 2011 ob 16. uri bo kandidat

 

 

Samo Simonèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza hitrosti izvajanja algoritma za doloèevanje pomikov pri natanènosti boljši od ene slikovne toèke

 

 

mentor: doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:   doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.