Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATIJA NABERGOJ

14.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

MATIJA NABERGOJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napoved mehanskega odziva spoja pri brizganih termoplastih ojačanih s kratkimi vlakni

 

 

Mentor:       doc. dr. Miroslav Halilovič                 

Somentor:   izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        doc. dr. Miha Brojan

-        izr. prof. dr. Igor Karšaj (FSB, Zagreb)                       .

-        doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor kot pridružen član

-        izr. prof. dr. Nikolaj Mole – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala na Fakulteti za strojništvo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam