Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATEJ BOGATAJ

11.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 11. 9. 2020 ob 12. uri bo kandidat

 

 

Matej Bogataj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv geometrijskih nepopolnosti manjših valovnih dolžin na stabilnost lupin

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

komisija:  

- doc.dr. Miha Brojan,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- prof.dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam