Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MIHA POGAČAR

18.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 18. 9. 2020 ob 8.30 uri bo

 

 

MIHA POGAČAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamskih lastnosti prožnih povezav v eksperimentalnem modalnem podstrukturiranju

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Gregor Čepon

Somentor:   prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janko Slavič – predsednik

-      izr. prof. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)                                     .

-      izr. prof. dr. Gregor Čepon – mentor kot pridružen član

-      prof. dr. Miha Boltežar – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam