Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor 2. seminarja (III.stopnja) - DUNJA RAVNIKAR

22.12.2011


V èetrtek, 22. 12. 2011 ob 12.30 uri bo kandidatka

 

 

Dunja Ravnikar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko oplastenje aluminijevih zlitin s keramiènimi sestavinami

 

 

mentor: prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Janez Tušek

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.