Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - JURE ZEVNIK

28.09.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 28. 9. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

JURE ZEVNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Interakcija kavitacijskega mehurčka z deformabilnimi strukturami na mikrometrskem merilu

 

 

Mentor:             prof. dr. Matevž Dular              

Somentor:        prof. dr. David Stopar  

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Božidar Šarler – predsednik

-        izr. prof. dr. Rok Petkovšek

-        prof. dr. Manolis Gavaises (City, University of London, Združeno kraljestvo)

-        prof. dr. Matevž Dular -mentor, kot pridružen član

-        prof. dr. David Stopar (UL, BF) – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na Fakulteti za strojništvo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam