Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21

24.09.2020


Obvestilo UL FS, 24.9.2020

Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21 

Za zmanjšanje možnosti okužbe s Covid-19, v skladu s priporočili NIJZ z dne 16. 9. 2020 in Odlokom vlade z dne 23. 9. 2020 veljajo na UL Fakulteti za strojništvo (UL FS) naslednji ukrepi, ki jih bomo prilagajali glede na aktualno regulativo:

1.       V prostore UL FS lahko vstopajo le zdrave osebe. Pred vstopom v objekte UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.

2.       V objektih je potrebno upoštevati: higieno kašlja, razkuževanje/umivanje rok po vsakem dotiku skupnih površin, fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra.

3.       Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh delih objektov UL FS.

4.       V predavalnicah se študenti usedejo izključno le na označena mesta.

5.       Zagotoviti je potrebno stalno zračenje prostorov in razkuževanje skupnih kontaktnih površin (kljuke, mize…) ob menjavah skupin.

6.       V objekte UL FS in v stik s študenti ali zaposlenimi NE smejo prihajati osebe:

§  ki imajo znake ali simptome okužbe s Covid-19,

§  ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,

§  ki jim je bila odrejena izolacija zaradi Covid-19 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.

7.       Protokol v primeru znakov / simptomov okužbe s Covid-19:

§  okuženi se odpravi domov in pokliče izbranega zdravnika ali dežurno službo. Za pot domov ne uporabi javnega prevoza;

§  v času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo, se dotika čim manj skupnih površin in uporablja sanitarije, ki jih v tem času drugi ne uporabljajo;

§  obvesti dekanat na 01/ 477 11 43, ki organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin;

§  v primeru negativnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika;

§  v primeru pozitivnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika. NIJZ prične z epidemiološko preiskavo v kateri išče izvor okužbe in identificira kontakte okuženega. Zaposleni obvesti nadrejenega in kadrovsko službo o obdobju karantene oziroma izolacije in posreduje odločbo Ministrstva za zdravje.

 

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

nazaj na seznam