Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor 2. seminarja - ROBERT ZAKRAJŠEK

06.01.2012


V èetrtek, 12. januarja 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Robert Zakrajšek, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Vpliv hitrosti preoblikovanja pri izdelavi tankostenskih kovinskih izdelkov

 

 

Mentor:       prof.dr. Karl Kuzman

So-mentor:  doc.dr. Tomaž Pepelnjak

 

 

Komisija:   prof. dr. Karl Kuzman,

doc. dr. Tomaž Pepelnjak

prof. dr. Franc Kosel,

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.