Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor 1. seminarja (III.stopnja) - KLEMEN RUPNIK

16.01.2012


V èetrtek, 26. 1. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Rupnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Termièni merilniki masnega toka

 

 

mentor: izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

so-mentor: doc.dr. Jože Kutin

 

 

komisija:

- izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

- doc.dr. Jože Kutin

- prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.