Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - JAN ŠKOFIC

09.02.2012


V èetrtek, 9. 2. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jan Škofic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamski model nizkocenovnega koraènega motorja s trajnim magnetom

 

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici III/3-B.