Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - TINE CENCIČ

28.02.2012


V torek, 28. 2. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tine Cenciè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zaznavanje in prepoznavanje kavitacije s hidrofonom v kavitacijskem tunelu za potrebe monitoringa kavitacije

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Marko Hoèevar

so-mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:  

izr.prof. Marko Hoèevar,

prof.dr. Branko Širok,

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-B.