Akademski profesor dr. Igor Grabec prejel naziv ZASLUŽNI PROFESOR

datum: 04.12.2007

kategorija: Sporočila za poslovne partnerje

 

V tednu Univerze v Ljubljani so bili 6. decembra 2007 podeljeni tudi nazivi ZASLUŽNI PROFESOR.

Med dobitniki omenjenega naziva ZASLUŽNI PROFESOR iz naše fakultete je bil tudi akad.prof.dr. Igor Grabec.

Ob tej priložnosti vsi zaposleni na Fakulteti za strojništvo iskreno čestitamo akad.prof.dr. Igorju Grabcu za omenjeno priznanje.

Utemeljitev predloga:
V prvem obdobju njegovega raziskovanja se je posvetil področju fizike plazme, po prihodu na FS pa se je z metodami uporabne fizike preusmeril v reševanje inženirskih problemov. Pomembno je prispeval k uveljavljanju kvantitativnih metod vrednotenja eksperimentalnih podatkov v strojništvu in kot prvi vpeljal detekcijo in analizo akustične emisije. Na tem področju je s soavtorji prijavil 13 domačih patentov. Področje raziskav nevronskih mrež je s svojimi izsledki in številnimi objavami uveljavil v svetovnem merilu. Njegova bibliografija obsega preko 400 objav, od tega 109 člankov v recenziranih znanstvenih revijah, v bazi web of science pa ima s soavtorji 92 objav, s preko 530 čistimi citati. Še posebej je uspešno njegovo sodelovaje z Univerzo Cornell, kjer je bil izvoljen za pridruženega profesorja. Aktivno je sodeloval tudi z Univerzami Dortmund, London, Copenhagen, Erlangen, Darmstadt, Tokyo, Aachen, Twente idr. Raziskovalno delo je tesno povezoval s pedagoškim delom, kar potrjuje mentorstvo 15 doktorantom, 25 mag., 59 diplom, pa tudi komentorstva. Izdal je štiri učbenike, od tega 1 v soavtorstvu pri založbi Springer. Za svoje delo je prejel vrsto priznanj in nagrad: petkrat sklada Borisa Kidriča – petič v l. 1989 za vrhunske dosežke na področju raziskav akustične emisije. Je član vrste akademij (SAZU, IAS, CIRP, WIF), član uredniških odborov in recenzent več revij. Angažiral pa se je tudi v funkcijah predstojnika katedre, člana in predsednika odbora za raziskovalno delo, člana komisije za nazive, nagrade in napredovanja, člana senata, ustanovitelj in predstojnik Katedre za sinergetiko, vodenju IAS, koordinator polja Tehnološko usmerjena fizika.

nazaj na seznam