Pedagoški proces v študijskem letu 2020/2021

datum: 23.09.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

Spoštovane študentke in študenti Fakultete za strojništvo,

pred nami je novo študijsko leto, ki nam vsem postavlja nove izzive. Pedagoški proces želimo izvesti kar se da neokrnjeno in v skladu z akreditiranimi študijskimi programi, vendar tudi v skladu s smernicami in navodili NIJZ za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Za lažji začetek študijskega leta vam v nadaljevanju podajamo nekaj ključnih informacij:

1. Glede na trenutne epidemiološke razmere v Sloveniji, bo študijski proces potekal kombinirano v predavalnicah in preko spleta in sicer glede na vrsto predmetov:

a)       Vsi obvezni predmeti prvostopenjskih študijskih programov (UN in VSŠ) se bodo izvajali po hibridnem modelu. To velja za predavanja in vaje.

b)      Predavanja izbirnih predmetov prvostopenjskih študijskih programov (UN in VSŠ) se bodo izvajala preko spleta. Vaje se bodo izvajale kombinirano, v živo in preko spleta, glede na specifike predmeta.

c)       Predavanja predmetov na drugostopenjskem študijskem programu se bodo izvajala preko spleta. Vaje se bodo izvajale kombinirano, v živo in preko spleta, glede na specifike predmeta.

d)      Pedagoški proces na tretjestopenjskem študijskem programu bo potekal po dogovoru z mentorjem.

2. Pri hibridnem modelu vas bomo razdelili v več skupin tako, da bo velikost skupin sprejemljiva glede na velikost predavalnic. Ena skupina bo v določenem tednu predavanja in vaje spremljala v živo na UL FS, ostali pa sodelujejo preko spleta. Skupine bodo znane najkasneje do začetka predavanj.

3. Predavanja in vaje (tudi v primeru spletne izvedbe) bodo potekala po objavljenem urniku.

4. Laboratorijske vaje bodo, če bo le mogoče, potekale v živo. Vendar ob skrajšanem času in po potrebi v manjših skupinah. V ta namen bodo asistenti vse priprave in uvode v posamezno vajo izvedli preko spleta ter s pisnimi navodili. Termine vaj bodo profesorji oz. asistenti uskladili s predstavniki študentov.

5. Študijska gradiva v obliki PPT in PDF bodo dostopna v spletni učilnici predmeta (https://e-ucilnica.fs.uni-lj.si/).

6. Priporočamo tudi, da si naložite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, ki vas obvesti v primeru stika z okuženo osebo.

 

Ogled predavanja preko spleta je namenjen študentom UL FS za uresničitev njihovih študijskih obveznosti in interesov. Predavanje je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) - pravno varovano kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, torej Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).

nazaj na seznam