Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21

datum: 24.09.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21 

Za zmanjšanje možnosti okužbe s Covid-19, v skladu s priporočili NIJZ z dne 16. 9. 2020 in Odlokom vlade z dne 23. 9. 2020 veljajo na UL Fakulteti za strojništvo (UL FS) naslednji ukrepi, ki jih bomo prilagajali glede na aktualno regulativo:

1. V prostore UL FS lahko vstopajo le zdrave osebe. Pred vstopom v objekte UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.

2. V objektih je potrebno upoštevati: higieno kašlja, razkuževanje/umivanje rok po vsakem dotiku skupnih površin, fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra.

3. Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh delih objektov UL FS.

4. V predavalnicah se študenti usedejo izključno le na označena mesta.

5. Zagotoviti je potrebno stalno zračenje prostorov in razkuževanje skupnih kontaktnih površin (kljuke, mize…) ob menjavah skupin.

6. V objekte UL FS in v stik s študenti ali zaposlenimi NE smejo prihajati osebe:

  • ki imajo znake ali simptome okužbe s Covid-19,
  • ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,
  • ki jim je bila odrejena izolacija zaradi Covid-19 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.

7. Protokol v primeru znakov / simptomov okužbe s Covid-19:

  • okuženi se odpravi domov in pokliče izbranega zdravnika ali dežurno službo. Za pot domov ne uporabi javnega prevoza;
  • v času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo, se dotika čim manj skupnih površin in uporablja sanitarije, ki jih v tem času drugi ne uporabljajo;
  • obvesti dekanat na 01/ 477 11 43, ki organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin;
  • v primeru negativnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika;
  • v primeru pozitivnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika. NIJZ prične z epidemiološko preiskavo v kateri išče izvor okužbe in identificira kontakte okuženega. Zaposleni obvesti nadrejenega in kadrovsko službo o obdobju karantene oziroma izolacije in posreduje odločbo Ministrstva za zdravje.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

nazaj na seznam