Začetek študijskega leta

datum: 28.09.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

Spoštovane študentke in študenti Fakultete za strojništvo,

obveščamo vas, da se bodo predavanja za vse študente začela izvajati v ponedeljek, 5. oktobra 2020, po objavljenem urniku na spletni strani fakultete. Začetek vaj za vse letnike bo v ponedeljek, 12. oktobra 2020, po objavljenem urniku oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.

Glede na trenutne epidemiološke razmere v Sloveniji, se bodo vsi obvezni predmeti na Visokošolskem strokovnem študijskem program 1. stopnje Strojništvo - Projektno aplikativni program in Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program izvajali po hibridnem modelu. Skupine za predavanja po hibridnem modelu bomo objavili na spletni strani najkasneje do 1. 10. 2020.

Predmeti, ki se bodo izvajali po hibridnem modelu, so:

 • Tehniška matematika 1 (1. letnik, VSŠ),
 • Tehniška fizika (1. letnik, VSŠ),
 • Tehniška dokumentacija (1. letnik, VSŠ),
 • Elektrotehnika in elektronika (1. letnik, VSŠ),
 • Energetika in okolje (1. letnik, VSŠ),
 • Informatika in računalništvo (1. letnik, VSŠ),
 • Inženirska gradiva (2. letnik, VSŠ),
 • Tehniška termodinamika 1 (2. letnik, VSŠ),
 • Tehniška mehanika 2 (2. letnik, VSŠ),
 • Strojni elementi 1 (2. letnik, VSŠ),
 • Matematika 1 (1. letnik, UN),
 • Statika in kinematika (1. letnik, UN),
 • Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (1. letnik, UN),
 • Energije in okolje (1. letnik, UN),
 • Matematika 3 (2. letnik, UN),
 • Termodinamika (2. letnik, UN),
 • Gradiva 2 (2. letnik, UN),
 • Strojni elementi 1 (2. letnik, UN),
 • Numerične metode (2. letnik, UN),
 • Metode numeričnega modeliranja (3. letnik, UN) in
 • Merilna tehnika (3. letnik, UN).

Predavanja vseh obveznih predmetov na študijskih smereh in usmeritvah ter vseh izbirnih predmetov na Visokošolskem strokovnem študijskem program 1. stopnje Strojništvo - Projektno  aplikativni program, Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Strojništvo - Razvojno  raziskovalni program se bodo izvajala preko spleta. Vaje se bodo izvajale kombinirano, v živo in preko spleta, glede na specifike predmeta. Predavanja in vaje (tudi v primeru spletne izvedbe)  bodo potekala po objavljenem urniku.

nazaj na seznam