SKUPINE ZA VAJE za š. l. 2020/2021

datum: 07.10.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

 

V prilogi so objavljeni seznami študentov po skupinah za vaje.
 

  • Univerzitetni študijski program I. stopnje strojništvo

Seznam študentov za vaje 1. letnik 
      Seznam študentov za vaje 1. letnik - izbirni predmet Elektrotehnika in Kemija 

Seznam študentov za vaje 2. letnik 

Študentje 3. letnika UN programa

Zaradi večje izbirnosti predmetov se bodo seznami po skupinah pri posameznih predmetih formirali pri asistentih.

 

  • Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje strojništvo

Seznam študentov za vaje 1. letnik

Seznam študentov za vaje 2. letnik - po smereh

Seznam študentov za vaje 3. letnik - po smereh in usmeritvah

 

  • Magistrski študijski program II. stopnje STROJNIŠTVO

Seznam študentov za 1. letnik

Seznam študentov za 2. letnik

Študentje 1. in 2. letnika niste razvrščeni v skupine za vaje. Skupine za vaje se bodo formirale pri asistentih posameznih predmetov.


V vednost:
Za iskanje vpisne številke uporabite desni klik miške in izberite "Search" oz. "Išči". Ko se prikaže okence, vtipkajte vašo vpisno številko.

nazaj na seznam