Naloge iz tehniške fizike

Darja Horvat, Janez Možina, Rok Petkovšek
2007
128 str.
ISBN 978-961-6536-18-9
8,00 €

Zbirka fizikalnih nalog je namenjena predvsem študentom prvega letnika Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, s pridom pa jo lahko uporabijo tudi študentje drugih tehniških ved. Naloge nimajo izpeljanih rešitev, ampak samo končni rezultat pri lihih nalogah.

Vsebina

 • Kinematika
 • Translacija
 • Vrtenje
 • Gravitacija
 • Mehanska energija
 • Prožnost
 • Tekočine
 • Temperatura
 • Prevajanje in sevanje toplote
 • Termodinamski procesi
 • Entropija
 • Električno polje
 • Električni tok
 • Magnetno polje
 • Magnetna indukcija
 • Nihanje
 • Valovanje
 • Zvok
 • Svetloba
 • Geometrijska optika
 • Relativnost
 • Kvantni pojavi
 • Atomska jedra
Skip to content