JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST: ASISTENT, ŠIFRA DM: D010001(M/Ž) za področje Matematika, v Enoti za dopolnilna znanja, Raziskovalna skupina za matematiko

from 2022-08-03 to 2022-08-13

location: Faculty of Mechanical Engineering

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

 

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, ŠIFRA DM: D010001(M/Ž) za področje Matematika, v Enoti za dopolnilna znanja, Raziskovalna skupina za matematiko

Registrska številka objave na ZRSZ: OP02451

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: od 03.08.2022 do 13.08.2022

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.

Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti na e-naslov: anja.novak@fs.uni-lj.si  

 

5. Delovno razmerje:

Nedoločen čas in polni delovni čas (40 ur/teden), s 3 mesečno poskusno dobo.

Predviden datum zaposlitve: 01.09.2022.

 

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Anja Novak

    Telefonska številka: 01 4771 140

    E-mail: anja.novak@fs.uni-lj.si

back to list