Gradnja in preizkušanje modelov avtomobilov

Delavnica je primerna za starejše osnovnošolce in srednješolce. Na njej so predstavljeni osnovni principi iz konstrukcije, geometrije in mehanike vozil. Kot predmet dela so uporabljeni modeli vozil v pomanjšanem merilu.

Postaja 1

Postaja 1 je namenjena prikazu in spoznavanju osnovnih delov vozila. Na dveh primerih šasij (cestna, terenska) so prikazani posamezni deli obešenja koles, vzmetenja, krmiljenja in pogona. Udeleženci lahko sami sestavijo/razstavijo preizkusno šasijo in pripravljene podsklope (krmilni mehanizem, vzmetenje, diferencial). Sami lahko upravljajo obe vrsti vozil in raziščejo njune lastnosti. Odvisno od želja in predznanja udeležencev so pojasnjene teoretične osnove in vpliv geometrijskih parametrov na obnašanje vozil.

 

Postaja 2

Na postaji 2 udeleženci spoznajo obnašanje različnih tipov vozil pri vožnji v klanec. Pri tem preverijo vpliv vrste pogona (sprednja os, zadnja os, obe osi), moči motorja in razmer vprijemanja. Delo poteka na klančini z nastavljivim in merljivim naklonom ter možnostjo menjave vozne ploskve. Poskusi potekajo z enim modelom vozila, ki mu je mogoče spreminjati parametre (vrsto pogona, nastavitev moči motorja). Na postaji je na voljo tudi preprost merilnik trenja (klada z računalniško krmiljenim silomerom), s katerim lahko pridobimo časovni potek tornega koeficienta pri vlečenju klade iz mirovanja. Na postaji je na voljo tudi hitrotekoča kamera, s katero je mogoče posneti in prikazati pojave pri drsenju klade in koles vozila (stick-slip). Udeleženci sami preizkusijo možnost vzpenjanja različnih konfiguracij vozil. Odvisno od želja in predznanja udeležencev so pojasnjene teoretične osnove mehanike vožnje v klanec.

 

Postaja 3

Na postaji 3 udeleženci spoznajo stabilnost vozila pri vožnji v ovinek v odvisnosti od vrste pogona vozila (sprednja os, zadnja os, obe osi), razporeditve teže in tornih razmer med pnevmatikami in podlago. Vsak udeleženec lahko sam poskusi vožnjo vozila na ravni podlagi in opazuje razmere, pri katerih vozilo začne bočno drseti. Hkrati lahko ostali udeleženci sistematično dokumentirajo parametre vožnje. V ta namen je vsak poskus posnet s širokokotno videokamero, na postaji pa je na voljo še oprema za merjenje razdalj in časa. Po končanih poskusih udeleženci skupaj s pomočjo vodje delavnice izvedejo analizo. Odvisno od želja in predznanja udeležencev se lahko izvedeta primerjava in diskusija rezultatov.

 

Postaja 4

Na postaji 4 udeleženci spoznajo zakonitosti mehanike prevoza in varovanja tovora. Na voljo je model tovornega vozila s tovornim prostorom v obliki ploščadi. Tovor je ponazorjen z utežmi različnih mas in oblik (trdna telesa, posode s kapljevino). Uteži je mogoče opremiti z oblogami iz različnih materialov z različnimi tornimi lastnostmi. Za pritrditev tovora na vozilo so na voljo pritrdilna mesta na tovornem prostoru in elastike/vrvice. Za določitev mas uteži, tornega količnika in sil v elastikah sta na postaji na voljo tehtnica in silomer. Na postaji je na voljo tudi hitrotekoča kamera, s katero je mogoče posneti in prikazati gibanje vozila in tovora v različnih situacijah (npr. pri zaviranju ali lažjem trku). Udeleženci sami izvedejo preizkuse vožnje z različno nameščenim in zavarovanim tovorom. Pri tem opazujejo premike tovora pri zaviranju in vožnji v ovinek, gibanje vozila s posodo s kapljevino, hitrost prevračanja vozila pri različnih masah in višinah težišča tovora. Odvisno od želja in predznanja udeležencev so pojasnjene teoretične osnove obnašanja tovora na vozilu v različnih razmerah.

vozl

 

Delavnica bo potekala v prostorih Katedre za modeliranje v tehniki in medicini (http://kmtm.fs.uni-lj.si/).

Dodatne informacije:
izr. prof. dr. Robert Kunc robert.kunc@fs.uni-lj.si, doc. dr. Miha Ambrož miha.ambroz@fs.uni-lj.si

 

 

Delavnica je primerna za starejše osnovnošolce in srednješolce. Na njej so predstavljeni osnovni principi iz konstrukcije, geometrije in mehanike vozil. Kot predmet dela so uporabljeni modeli vozil v pomanjšanem merilu.Prijava na delavnico ni več odprta. Vsa prosta mesta so zapolnjena.