Gradnja modela letala

s

Na delavnici bomo spoznali, zakaj letalo leti in kako ga usmerjamo v želeno smer. Razjasnili bomo, kako različne oblike kril in drugih sestavnih delov letala, vplivajo na učinkovitost in stabilnost leta. Prikazali in preizkusili bomo materiale in orodja, ki jih uporabljamo pri gradnji modelov letal.
 
Vsak udeleženec bo s pridobljenim znanjem zasnoval svoje letalo: z inženirskim pristopom bo določili najprimernejšo obliko in dimenzije sestavnih delov. Zatem bomo dele izrezali in jih sestavili, ter preizkusili trdnost konstrukcije in nastavili pravilen položaj težišča.

Med gradnjo si bomo ogledali kako lahko take izdelke načrtujemo tudi s pomočjo računalnika v 3D modelirniku, in kakšen je postopek, če želimo dele izdelati s pomočjo računalniško vodenega obdelovalnega stroja. Predstavili bomo osnovne elektronske komponente, ki jih moramo vgraditi v letalo, če ga želimo krmiliti na daljavo.

Na koncu delavnice bomo na travniku izvedli preizkusni let in s spreminjanjem položaja krmilnih površin in težišča, poskušali doseči najbolj primerno nastavitev za čim daljši let.

Več informacij: asist. dr. Igor Petrovič (igor.petrovic@fs.uni-lj.si)

s


 


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
6+6=