Gradnja modela letala

s

Na delavnici bomo spoznali, zakaj letalo leti in kako ga usmerjamo v želeno smer. Razjasnili bomo, kako različne oblike kril in drugih sestavnih delov letala, vplivajo na učinkovitost in stabilnost leta. Prikazali in preizkusili bomo materiale in orodja, ki jih uporabljamo pri gradnji modelov letal.
 
Vsak udeleženec bo s pridobljenim znanjem zasnoval svoje letalo: z inženirskim pristopom bo določili najprimernejšo obliko in dimenzije sestavnih delov. Zatem bomo dele izrezali in jih sestavili, ter preizkusili trdnost konstrukcije in nastavili pravilen položaj težišča.

Med gradnjo si bomo ogledali kako lahko take izdelke načrtujemo tudi s pomočjo računalnika v 3D modelirniku, in kakšen je postopek, če želimo dele izdelati s pomočjo računalniško vodenega obdelovalnega stroja. Predstavili bomo osnovne elektronske komponente, ki jih moramo vgraditi v letalo, če ga želimo krmiliti na daljavo.

Na koncu delavnice bomo na travniku izvedli preizkusni let in s spreminjanjem položaja krmilnih površin in težišča, poskušali doseči najbolj primerno nastavitev za čim daljši let.

Več informacij: asist. dr. Igor Petrovič (igor.petrovic@fs.uni-lj.si)

s


 

Gradnja letala na daljinsko vodenje – od zasnove do izdelka s sodobnimi CAD/CAM metodami.Prijava na delavnico ni več odprta. Vsa prosta mesta so zapolnjena.