Izdelaj mini vetrno elektrarno

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove mehanskih prenosnikov moči (zobniki, jermenski pogoni, gredi, kardanski zglobi ipd.). Osnovne elemente za prenos moči, ki jih je mogoče kupiti, bodo udeleženci sestavili s preprosto vetrno turbino in 3D natisnjenim ohišjem in nosilcem turbine tako, da bodo dobili samostoječo mini vetrno elektrarno. Cilj delavnice bo s pihanjem v turbino prižgati žarnico, ki jo bo napajal mini generator.  

Opis dejavnosti po dnevih:  

1. dan: seznanitev z osnovami 3D modeliranja in izdelava preprostega načrta za ohišje in stolpič elektrarne.

2. dan: seznanitev z osnovnimi prenosniki moči in izdelava preprostih gonil, 3D tisk manjkajočih elementov in izdelava preprostih turbinskih lopatic iz kartona.

3. dan: sestavljanje in preskušanje miniaturne elektrarne in izdelava PPT predstavitve.

4. dan: dokončanje PPT predstavitve, končni preskus mini vetrne elektrarne in nastop.  

 

Sodelujoči laboratoriji: Laboratorij za vrednotenje konstrukcij (LAVEK), Laboratorij za strojne elemente (LASEM) 

Število mest za udeležence: 8  

Delavnica bo potekala v prostorih Katedre za strojne elemente in razvojna vrednotenja (KSERV) – K15.   

Več informacij: doc.dr. Simon Oman (simon.oman@fs.uni-lj.si), as.dr. Andrej Škrlec (andrej.skrlec@fs.uni-lj.si)  

 vetrnica  mini vetrnica

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove mehanskih prenosnikov moči. Osnovne elemente za prenos moči, ki jih je mogoče kupiti, bodo udeleženci sestavili s preprosto vetrno turbino in 3D natisnjenim ohišjem in nosilcem turbine tako, da bodo dobili samostoječo mini vetrno elektrarno.


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
1+8=