Izdelava in modeliranje prenosne vremenske postaje

V okviru poletne šole bomo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in se naučili osnov dela z razvojno ploščo Arduino. Spoznali bomo različne tipe senzorjev in se naučili uporabljati spajkalnik. Preizkusili bomo senzorje za merjenje okoljskih parametrov, kot so na primer: senzor za vlago, temperaturo in senzor za merjenje jakosti osvetlitve. Izdelali bomo (sami ali v paru) prenosno vremensko postajo. Na postajo bomo priključili senzorje, ki smo jih do zdaj spoznali. Izdelano postajo bomo namestili v majhno ohišje. V ohišje bomo namestili tudi majhen LCD zaslon, na katerem bomo lahko odčitali trenutne vrednosti senzorjev. Vremenska postaja bo prenosna in se bo napajala preko vmesnika USB.

 

s


s

Poleg izdelave postaje se bomo seznanili tudi s 3D računalniškim modeliranjem. Računalniško modeliranje je dandanes vsakdanje inženirsko orodje. V okviru poletne šole si bomo pobližje pogledali enega izmed najbolj razširjenih programov – SolidWorks. Na poletni šoli bomo osvojili osnove računalniškega risanja in modeliranja, oblikovanja likov, posameznih delov in sestavov. Z osvojenim znanjem bomo na koncu naredili 3D model izdelane vremenske postaje.

 

s

 

Delavnica se bo izvajala v prostorih Laboratorija za vodne in turbinske stroje.

Več informacij:
 

Matej Sečnik (matej.secnik@fs.uni-lj.si)

Marko Hočevar (marko.hocevar@fs.uni-lj.si)


 

 

Udeleženci bodo Izdelali lastno vremensko postajo na osnovi odprtokodnega okolja Arduino. Izdelano vremensko postajo bodo nato izrisali v 3D modelirnem okolju SolidWorks.Prijava na delavnico ni več odprta. Vsa prosta mesta so zapolnjena.