Izdelava in modeliranje prenosne vremenske postaje

V okviru poletne šole bomo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in se naučili osnov dela z razvojno ploščo Arduino. Spoznali bomo različne tipe senzorjev in se naučili uporabljati spajkalnik. Preizkusili bomo senzorje za merjenje okoljskih parametrov, kot so na primer: senzor za vlago, temperaturo in senzor za merjenje jakosti osvetlitve. Izdelali bomo (sami ali v paru) prenosno vremensko postajo. Na postajo bomo priključili senzorje, ki smo jih do zdaj spoznali. Izdelano postajo bomo namestili v majhno ohišje. V ohišje bomo namestili tudi majhen LCD zaslon, na katerem bomo lahko odčitali trenutne vrednosti senzorjev. Vremenska postaja bo prenosna in se bo napajala preko vmesnika USB.

 

s


s

Poleg izdelave postaje se bomo seznanili tudi s 3D računalniškim modeliranjem. Računalniško modeliranje je dandanes vsakdanje inženirsko orodje. V okviru poletne šole si bomo pobližje pogledali enega izmed najbolj razširjenih programov – SolidWorks. Na poletni šoli bomo osvojili osnove računalniškega risanja in modeliranja, oblikovanja likov, posameznih delov in sestavov. Z osvojenim znanjem bomo na koncu naredili 3D model izdelane vremenske postaje.

 

s

 

Delavnica se bo izvajala v prostorih Laboratorija za vodne in turbinske stroje.

Več informacij:
 

Matej Sečnik (matej.secnik@fs.uni-lj.si)

Marko Hočevar (marko.hocevar@fs.uni-lj.si)


 

 


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
4+4=