Izdelava izdelkov s 3D tiskalniki

V zadnjem desetletju so tehnologije 3D tiska (aditivne tehnologije) revolucionalizirale pristop k izdelavi. 3D tiskalniki omogočajo izdelavo geometrijsko razgibanih izdelkov, ki se z uveljavljenimi izdelovalnimi postopki pogosto niti ne morejo izdelati. Dandanes solidni 3D tiskalniki za domačo uporabo stanejo nekaj sto Evrov. Vse to govori, da se bo uporaba 3D tiskalnikov v prihodnosti zelo povečala. Za določen segment izdelkov bodo proizvajalci prodajali le še 3D modele, ki si jih bomo natisnili v udobju lastnega doma. Da bo izdelek čim bolj uporaben, se je pomembno zavedati katere so prednosti in slabosti tehnologij 3D tiska.

Opis: V sklopu poletne šole se bodo udeleženci spoznali z različnimi tehnologijami 3D tiskanja. Spoznali bodo principe po katerih posamezna tehnologija deluje. V začetnem delu se bodo naučili uporabljati 3D modelirnike s katerimi izrišemo obliko izdelka, ki ga hočemo natisniti. V nadaljevanju se bodo izurili v prepoznavanju oblik izdelka, ki so primerne za 3D tisk in kako se izogniti oblikam, ki jih je težje natisniti. Pri tem bodo tiskali različne testne izdelke s tehnologijo ciljnega nalaganja (ang. Fused Filament Fabrication) in lastnoročno preizkusili njihove zmogljivosti. Sočasno se bodo poučili o vplivnih parametrih, ki določajo kakovost natisnjenega izdelka. V zaključnem delu bodo modelirali izdelek po lastnih željah, pripravili program za tiskanje in izdelek natisnili. Pri tem si bodo lahko pomagali z opremo za 3D zajem površin (3D skeniranje), s katero pridobimo 3D model realnega objekta.

V sklopu poletne šole si bodo ogledali tudi profesionalne 3D tiskalnike kot je na primer 3D tiskalnik kovin.

Za koga? Za vse osnovnošolce in srednješolce, ki jih zanima kako se izdelujejo izdelki s tehnologijami 3D tiska. Posebna predznanja niso potrebna.

Največje število udeležencev: 8

Kontakt: dr. Izidor Sabotin, LAT, izidor.sabotin@fs.uni-lj.si

Simbolična slika:

3D TISKALNIKI


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
2+0=