Poletna šola strojništva

Mobilni robot

Na delavnici Mobilni robot bodo udeleženci spoznavali osnove programiranja in mehatronike skozi praktično delo z malimi mobilnimi roboti. Uporabljeni roboti omogočajo enostavno programiranje za popolne začetnike in prehod na naprednejše programiranje v programskem jeziku C (Arduino). Roboti so prav za namene poletne šole razviti na Fakulteti za strojništvo.

Udeleženci bodo spoznali osnovne koncepte programiranja, kot so struktura programa, odločitvene strukture in ponavljalne zanke. Nato bodo to nadgradili s spoznavanjem osnovnih funkcij robota, ki omogočajo premikanje in senzoriranje. S povezovanjem spoznanih konceptov in funkcij bodo nato gradili programe za reševanje večih izzivov: sledenja črti, izmikanja oviram in vožnje po labirintu.

Tehnične lastnosti robotov

Programski jeziki:
- Scratch (grafično programiranje)
- C (Arduino)

Senzorji za:
- črto
- razdaljo
- hitrost (enkoderji)
- zasuk (IMU)

Povezljivost:
- programiranje prek USB (odprtokodno razvojno okolje)
- komunikacija prek Bluetooth (Android aplikacija)

Napajanje:
- Li-Ion baterija velikosti AA z USB polnilnikom, vgrajenim na robotu

 

Mobilni robot

 

Delavnica bo potekala v prostorih laboratorija LAKOS (http://www.lakos.fs.uni-lj.si)

Dodatne informacije: doc. dr. Rok Vrabič (rok.vrabic@fs.uni-lj.si)

 


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Da

6+0=