Panta rei - vse teče


Vsaka snov v naravi je sestavljena iz »nedeljivih« delcev oziroma gradnikov, ki jih poimenujemo atomi. Pri kovinah (železu) atomi tvorijo urejene strukture oziroma kristale, medtem ko se atomi v polimernih materialih (plastiki) povezujejo v dolge verige različnih dolžin, ki jim pravimo molekule. Te so v polimernem materialu naključno porazdeljene in usmerjene, kar omogoča odpornost na zunanjo obremenitev (silo). Zanimivo pa je, da lahko ravno s pomočjo zunanje obremenitve (velikostjo in hitrostjo) te molekule tudi sami usmerimo. Pri točno določenih pogojih lahko molekule usmerimo tako, da krhek (se lahko lomi) material postane upogljiv. Po določenem času se struktura lahko ponovno uredi v prvotno stanje in material ponovno postane krhek.

Vse tekočine imajo lastnost, poznano kot viskoznost, ki opisuje, kako tekočina teče (med je na primer veliko bolj viskozen od vode). Nekatere tekočine izkazujejo viskoznost, ki je pri dani temperaturi in tlaku konstantna (Newtonske tekočine), medtem ko druge, na primer visoko-koncentrirana raztopina škroba, izkazujejo viskoznost, ki pri konstantni temperaturi in tlaku ni konstantna, ampak se spreminja v odvisnosti od hitrosti obremenitve (Ne-Newtonske tekočine). Če tako tekočino na hitro pritisnemo s prstom ali pestjo, tekočina postane zelo viskozna in posledično toga, zato jo lahko oblikujemo kroglico. Če tako tekočino previdno in počasi prelijemo, pri čemer uporabimo majhne hitrosti obremenitve, taka tekočina teče kot voda.
Na delavnici bomo spoznali, zakaj nekateri materiali tečejo, drugi se dajo preoblikovati, tretji se mogoče pri obremenitvi krhko zlomijo. Razjasnili bomo, kaj so kompleksni materiali, kakšna je razlika med viskoznostjo in gostoto ter deformacijo in napetostjo.

Vsak udeleženec bo sam preizkusil vedenje različnih kompleksnih materialov, na koncu pa bo iz izbranega materiala vsak udeleženec izdelal izdelek, ki bo izkazoval tudi funkcionalne lastnosti (npr. spremembo barve pod vplivom temperature).

panta1 panta2

panta3 panta4

Število mest: 12

Posebnosti delavnice: en dan se bo delavnica izvedla v Laboratoriju za eksperimentalno mehaniko (Pot za Brdom 104)

Več informacij: lidija.slemenik.perse@fs.uni-lj.si

 

Udeleženci delavnice bodo preizkusili vedenje različnih kompleksnih materialov, na koncu pa bodo iz izbranega materiala izdelali izdelek, ki bo izkazoval tudi funkcionalne lastnosti (npr. spremembo barve pod vplivom temperature).Prijava na delavnico ni več odprta. Vsa prosta mesta so zapolnjena.