Nastanitev in kotizacija

Programi:

  • D - udeležba na izbrani delavnici (od 9. do 16. ure)
  • DP - udeležba na izbrani delavnici in popoldanski in večerni program (od 9. do 22. ure)
  • DPN - udeležba na izbrani delavnici, popoldanski in večerni programu ter nastanitev

Kotizacija glede na izbrani program:  Delavnice (sklop D vseh treh programov) sofinancira Fakulteta za strojništvo.

 

   D DP DPN 
 Udeležba na izbrani delavnici  DA  DA   DA 
 Stroški materiala  DA   DA   DA 
 Malica torek-petek  DA  DA   DA 
Kosilo torek-četrtek  DA  DA  DA
 Osebno nezgodno zavarovanje  DA  DA   DA 
 Popoldanski in večerni družabni program    DA  DA 
 Večerja torek-četrtek    DA  DA 
 Nastanitev ponedeljek-četrtek      DA
 Zajtrk torek-petek      DA
 Kotizacija (DDV vključen)  90 €  140 €  200 €