ANKETA

datum: 10.03.2015

kategorija: Obvestila knjižnice

 

Pozdravljeni,

Povabljeni ste k sodelovanju v raziskavi "Tiskano ali elektronsko", ki je del širše mednarodne raziskave in proučuje preference študentov glede formata študijskega gradiva in njihovo bralno vedenje.

Vaše sodelovanje je popolnoma anonimno in ni povezano z nikakršnim tveganjem oz. nelagodjem. Odgovarjanje na vprašanja bo trajalo največ 10 minut.

Za dostop do vprašalnika kliknite na povezavo http://survey.docinfos.fr/index.php/565743/lang-sl (v kolikor ne deluje, si povezavo prekopirajte v brskalnik).

Vaše odgovore zbirava do konca marca 2015.

V primeru vprašanj, komentarjev ali nejasnosti lahko kontaktirate raziskovalki izr. prof. dr. Polono Vilar na e-poštni naslov polona.vilar (at) ff.uni-lj.si ali prof.dr. Vlasto Zabukovec na e-poštni naslov vlasta.zabukovec (at) ff.uni-lj.si.
Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujeva.

nazaj na seznam