Knjižnični fond

Knjižnica UL FS ima skupno približno 59.000 enot gradiva (statistika za l. 2014):

  • 34.800 knjig
  • 13.300 zaključnih del
  • 10.400 revij
  • 500 enot neknjižnega gradiva

Knjižnično gradivo ni postavljeno po sistemu prostega pristopa.

Knjižnica razpolaga s petimi knjižničnimi arhivi.

V knjižnico letno pridobimo 100 naslovov domačih in tujih revij:

 

ARHIV REVIJ                         ARHIV KNJIG