Javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ, (šifra DM: D017004) M/Ž, za področje Letalska tehnika ali Strojništvo, na Oddelku za letalstvo

od 27.06.2022 do 26.08.2022

lokacija: Fakulteta za strojništvo

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ, (šifra DM: D017004) M/Ž, za področje Letalska tehnika ali Strojništvo, na Oddelku za letalstvo
        
Registrska številka objave na ZRSZ: OM95621


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), s področja strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv predavatelj /višji predavatelj za področje Letalska tehnika ali Strojništvo. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: od 27.06.2022 do 26.08.2022

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila za zasedbo delovnega mesta.

Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail:


5. Delovno razmerje:

Nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).


6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:

    Ime in priimek: Mateja Pustotnik
    Telefonska številka: 01 477 1 661
    E-mail:

nazaj na seznam