Javna objava prostih delovnih mest: VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI), Šifra DM: J017931 (M/Ž) v Tehnično vzdrževalni službi, M/Ž

od 11.05.2022 do 21.05.2022

lokacija: Fakulteta za strojništvo

1. Razpisano delovno mesto:

VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI), Šifra DM: J017931 (M/Ž) v Tehnično vzdrževalni službi, M/Ž
        
Registrska številka objave na ZRSZ: OL56408

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali  druge naravoslovno tehnične ali družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali  druge naravoslovno tehnične ali družboslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali  druge naravoslovno tehnične ali družboslovne smeri
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželena znanja: Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu


Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • vodenje tehnično  vzdrževalne službe, organizacija, vodenje in izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti, sodelovanje ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja
 • odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in njene okolice ter prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo šole, v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev, servisa)
 • nadzor nad porabo energije in vode ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • priprava strokovnih podlag za normativne akte s področja varstva pri delu in požarne varnosti in izdelava navodil za varno delo  ter vodenje drugih evidenc v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu  in varstva pred požari
 • usposabljanje drugih delavcev za varno delo in varstvo pred požarom
 • nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo, požarno varnostjo in varstvo okolja
 • spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi, izdelava poročil s predlogi ukrepov

4. Rok za prijavo: od 11.05.2022 do 21.05.2022

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.

Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail:

5. Delovno razmerje:

Nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur / teden), 3 – mesečna poskusna doba.

Zaposlitev predvidoma november 2022.

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:

    Ime in priimek: Mateja Pustotnik  
    Telefonska številka: 01 4771 661
    E-mail:

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:
   
    Ime in priimek: Vincenc Tomc
    Telefonska številka: 01 4771 641 

nazaj na seznam