Poletna šola inženirske kemije

od 20.09.2021 do 24.09.2021

Fakulteta za strojništvo - Predavalnica II/2

POLETNA ŠOLA INŽENIRSKE KEMIJE bo potekala od 20.9.2021 do 24.9.2021 od 9.00 do 14.00. Seminar bo potekal na Fakulteti za strojništvo v predavalnici II/2.

Cilj poletne šole je obnoviti in nadgraditi znanje splošne kemije, pridobljeno na srednji šoli, ki je potrebno za nadaljnji študij, predvsem pa tudi prikazati praktično uporabo kemije v strojništvu. Poudarek bo na poznavanju in pravilnem razumevanjem osnovnih kemijskih zakonitosti ter poznavanju zgradbe snovi in njenem vplivu na kemijske lastnosti snovi.

Kompetence: Udeleženec utrjuje logično mišljenje in spoznava strategijo reševanja problemov. Predmet vključuje seminar za utrjevanje kemijskega računanja. Dobro poznavanje kemije je osnova za razumevanje številnih procesov, ki so pomembni v strojništvu, kar bo študentom predstavljeno s praktičnimi primeri.

Cena poletne šole znaša 40€ po osebi.

Prijave in dodatne informacije:

 

nazaj na seznam