Javna (mednarodna) objava prostega delovnega mesta: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 (M/Ž) za področje Matematike

od 28.09.2020 do 17.11.2020

lokacija: Fakulteta za strojništvo

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 (M/Ž) za področje Matematike
       
    Registrska številka objave na ZRSZ: NX57279       

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje Matematika
 • če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba računalniških orodij.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.                                                                                     

 

4. Rok za prijavo: od 28.09.2020 – 27.11.2020  

Prosta delovna mesta: 2  

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.  

Kandidat lahko vlogo posreduje po pošti ali po elektronski pošti.      

 

5. Delovno razmerje:  

Nedoločen čas, s krajšim delovnim časom – 10% oz. 4 ur / teden.  

Zaposlitev predvidoma decembra 2020.      

 

6. Kontaktna oseba na članici:
   

Ime in priimek: Katja Bošnak

Telefonska številka: 01 4771 141

E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si      

nazaj na seznam