13. seja komisije za visokošolski strokovni študij

dne 22.08.2007

lokacija: Fakulteta za strojništvo

V Leskovarjevi sobi I/2

nazaj na seznam