1. seja Komisije za nazive, nagrade in napredovanja

dne 08.10.2007

Fakulteta za strojništvo - Sejna soba I/115

Vabimo Vas, da se udeležite 1. seje Komisije za nazive, nagrade in napredovanja

nazaj na seznam