Zagovori diplomskih nalog VSŠ

dne 11.10.2007

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 11. 10. 2007 ob 8.30 uri bodo zagovori diplomskih nalog visokošolskega strokovnega študija naslednjih študentov:

Tomaž ČAMPA,
Mentor: izr.prof.dr. Janez Kramar,
Tema: Ožja tipizacija mostnih žerjavov z visečim mačkom.

Gregor KUNČIČ,
Mentor: izr.prof.dr. Mirko Soković,
Tema: Zagotavljanje kakovosti površinske zaščite pločevinastih delov.

Matija ŠMID,
Mentor: izr.prof.dr. Vincenc Butala,
Somentor: prof.dr. Alojz Poredoš,
Tema: Izboljšava prenosnika toplote Joule-Thomsonovega hladilnika.


Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.

nazaj na seznam