Podjetniški forum

dne 17.10.2007

lokacija:

Fakulteta za strojništvo bo v sredo 17. 10. 2007 prvič organizirala podjetniški forum. V avli v petem nadstropju se bodo predstavila štiri podjetja. Na prvem srečanju bodo to: CIMOS d.d. iz Kopra, Telekom iz Ljubljane, QTechna, d.o.o. iz Krškega in Metalna d.o.o. iz Senovega. Podjetja bodo v času od 10 do 15 min predstavila svojo dejavnost, potrebe po inženirjih strojništva, možnosti štipendiranja in možnosti za sodelovanje s študenti in s FS. Po predstavitvi bo čas za druženje ob pivu in prestah. Vabljeni so vsi študentje iz obeh smeri (še posebno študentje višjih letnikov), profesorju in vsi učitelji, asistenti in tudi drugi strokovni sodelavci.

nazaj na seznam