11. seja komisij UNI študija - 1. in 2. stopnje

dne 24.10.2007

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

Vabimo vas na 11. sejo komisij UNI študija - 1. in 2. stopnje, ki bo dne 24.10.2007 ob 15:00 v Leskovarjevi sobi

nazaj na seznam