Zagovori diplomskih nalog - VSŠ

dne 11.01.2008

Fakulteta za družbene vede - Leskovarjeva soba

V petek, 11. 1. 2008 ob 8.15 uri v Leskovarjevi sobi bodo zagovori diplomskih nalog visokošolskega strokovnega študija naslednjih študentov:

Dejan ANTOLOVIČ,
Mentor: prof.dr. Karl Kuzman,
Tema: Problematika obvladovanja injekcijskega brizganja termoplastov.

Janez VILFAN,
Mentor: prof.dr. Janez Oman,
Tema: Rekonstrukcija sistema tehnoloških vod v podjetju.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.

Referat za študentske zadeve
Datum objave: 4. 1. 2008



nazaj na seznam