Zagovor doktorata - Boštjan Berginc

dne 18.04.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 18. aprila 2008 ob 13.00 uri bo gospod Boštjan Berginc, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vplivni dejavniki tehnologije visokotlačnega brizganja kovinskih prašnatih materialov


Mentor: izr.prof.dr. Zlatko Kampuš
Somentor: doc.dr. Borivoj Šuštaršič

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam