zagovor doktorata-Tomaž Berlec

dne 22.05.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 22. maja 2008 ob 13.00 uri bo mag.Tomaž Berlec, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napovedovanje pretočnih časov v individualni in maloserijski proizvodnji

Mentor: prof.dr. Marko Starbek
somentor: doc.dr. Janez Kušar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam