zagovor magisterija-Aleš Marinčič

dne 23.05.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 23. 5. 2008 ob 13.00 uri bo gospod Aleš Marinčič, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Optimiranje tehnologije brizganja polimerov z naknadnim tlakom plina

mentor: izr.prof.dr. Zlatko Kampuš
somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam