zagovor doktorata - Tine Gantar

dne 30.05.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 30. maja 2008 ob 13.00 uri bo Tine Gantar, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Energijske karakteristike radialnih turbinskih strojev z nekonvencionalno smerjo pretoka

Mentor: doc.dr. Mihael Sekavčnik
Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam