zagovor magisterija - Jože Jenkole

dne 09.06.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 9.6.2008 ob 13.00 uri bo gospod Jože Jenkole, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Informacijska podpora odločanju v adaptivnih distribuiranih delovnih strukturah

Mentor: izr.prof.dr. Alojzij Sluga

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam