zagovor doktorata . Boštjan Veber

dne 26.06.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 26. junija 2008 ob 11.00 uri bo gospod Boštjan Veber, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Modeliranje vpliva popravil na zdržljivost izdelkov v razvoju

Mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
Somentor: izr.prof.dr. Marko Nagode

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam